Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Terapin fokuserar på att utveckla lugn, trygghet och omhändertagande förhållningssätt mot dig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för dina svårigheter och motivation till förändring. Du lär dig att förstå och ta hand om dina känslor, istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande av det som är jobbigt. Det skapar förutsättning för bra relationer med andra. Terapin syftar till långsiktig förändring och inte bara symtomlindring.