Om terapi

Relationen mellan dig och terapeuten är annorlunda än de relationer du har i vardagslivet. Fokus i terapin är dig, dina känslor, tankar och upplevelser som du kommer i kontakt med. Den relation du utvecklar till terapeuten gör det möjligt att närma dig dessa även om de skapar obehag.  

Terapin eller samtalen inleds med ett eller några samtal då vi fokuserar på vad det är som gör att du har sökt stöd just nu och vad du vill ha hjälp med. Därefter kommer vi överens om form, innehåll och fokus för terapin eller samtalen. Längden på samtalen är 45 minuter.