Samtal för äldre

Samtal för äldre

Samtalen riktar sig till dig som definierar dig som äldre och önskar prata om det som tynger dig eller dela den livshistoria du bär med dig. Det kan finnas ett ökat behov att få tala om existentiella frågor, vilket kan bidra till att man ser och försonas med livet som det blev. Anhörigsamtal finns för dig som vill tala om hur det är att vara närstående till någon som är i slutet av livet. Det kan du läsa mer om här.