Kris- och sorgbearbetning

Kris- och sorgbearbetning

Under livet utsätts vi alla för svåra händelser och kriser såsom separation, skilsmässa, närståendes dödsfall, sjukdom hos dig själv eller närstående, arbetslöshet. Vid en kris kan du även komma i kontakt med tidigare påfrestningar. I dessa situationer kan det vara hjälpsamt att samtala med någon för att få möjlighet att förstå och hantera den svåra situation som har uppkommit. En bearbetad kris leder till nya insikter och du utvecklas som person.