Stödjande samtal

Stödjande samtal

Stödjande samtal kan hjälpa dig som behöver någon som lyssnar på dig och hjälper dig att utveckla strategier för att hantera besvärliga situationer i vardagslivet. Vi tittar på hur du praktiskt kan gå till väga och vilken hjälp som finns att få.