Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi (PDT)

Målet med psykoterapin är att lära känna dig själv, få insikter om dig själv och de mönster du har.  Det hjälper dig att komma tillrätta med de svårigheter och ibland lidande som du upplever. I terapin vänds uppmärksamheten mot inre konflikter och de tankar och känslor som är kopplade till dessa.  Man tar också hjälp av vad som händer i relationen till terapeuten. För att förstå orsaken kan man i terapin undersöka upplevelser tidigare i livet och hur dessa påverkar hur du känner och relaterar till dig själv och andra idag.