Psykoterapi och stöd

Terapin eller samtalen inleds med ett eller några samtal då vi fokuserar på vad det är som gör att du har sökt stöd just nu och vad du vill ha hjälp med. Därefter kommer vi överens om form, innehåll och fokus för terapin eller samtalen. Längden på samtalen är 45 minuter. Här kan du läsa mer om vad jag erbjuder.