Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro och att bemöta sig själv och andra på ett icke-dömande sätt. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i kroppen, med känslorna och tankarna i varje ögonblick. Vid träning i mindfulness utvecklar du färdigheter i detta och du blir bättre rustad i att möta vardagens stress och utmaningar. Mindfulness är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande.