Mer om CFT

Vad är compassion?

Compassion är ett engelskt ord som på svenska kan översättas till medkänsla. Definitionen för medkänsla inom CFT är:

En öppenhet och en känslighet för sitt eget och andras lidande och en önskan och strävan att förebygga, lindra och avhjälpa lidandet.

Compassion/ Medkänsla har två delar:

Att närma sig, känna och förstå lidandet och hur vi kan hantera det svåra. (Att förstå)

Att arbeta med att förändra lidandet på ett hjälpsamt sätt. (Att göra)

Varje del kräver att vi är motiverade till att utveckla nya förmågor och färdigheter.

Compassionfokuserad terapi används bland annat vid:

 • Depression
 • Låg självkänsla
 • Oro
 • Skam och självkritik
 • Trauma
 • Ångest
 • Ätstörningar

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)?

Compassionfokuserad terapi (CFT) skapades av den brittiska psykologen och professorn Paul Gilbert i slutet av 1980-talet och bygger på etablerad forskning. Det är en integrativ terapiform med syfte att utveckla lugnande förmåga och känslor av trygghet hos personer som upplever lidande och känslomässig smärta.

Paul Gilbert kom fram till i sin forskning att skam och självkritik är en stor del i bland annat depression och ångesttillstånd. Vid skam och självkritik bar personerna på en inre ganska hård och aggressiv röst och de kände sig isolerade från andra, ensamma och övergivna. Genom att utveckla en förmåga att ge den inre rösten en emotionell ton av värme, acceptans och omsorg så minskade den psykiska ohälsan och välmående ökade.

Compassionfokuserad terapi innehåller:

 • Anknytningsteori
 • Buddhistisk psykologi
 • Kognitiv beteedendeterapi (KBT)
 • Psykodynamisk terapi (PDT)
 • Hur hjärnan fungerar och hur vi kan träna den.
 • Mindfulness (medveten närvaro)
 • Visualiseringar för att skapa lugn, trygghet och medkänsla.

CFT skapar förutsättningar för:

 • Ökad förståelse för dig själv och hur du fungerar
 • Bättre självkänsla
 • Känsla av lugn och trygghet
 • Mer fungerade relationer
 • Ökad medkänsla både gentemot dig själv och andra.