3. Undersök självmedkänsla genom skrivande

Övning 3: Undersök självmedkänsla genom skrivande

Del 1. Vilka brister får dig att känna dig otillräcklig?

Alla har något som de inte tycker om hos sig själv, något som gör att de känner skam, känner sig osäkra eller inte tillräckligt bra. Det är ett mänskligt tillstånd att inte vara perfekt. Känslor av misslyckande och otillräcklighet är en del av att leva. Pröva på att skriva om något som tenderar att få dig att känna dig otillräcklig, dålig (ex. utseende, arbete, relation, m.m.)

Vilka känslor kommer upp när du tänker på de här sidorna av dig själv? Försök att känna känslorna precis som de är, varken mer eller mindre – och sedan skriv om dem.

Del 2. Skriv ett brev till dig själv från perspektivet av en imaginär vän som möter dig med villkorslös omtanke och värme.

Tänk nu på en imaginär vän som ovillkorligt är kärleksfull, accepterande, vänlig och medkännande. Föreställ dig att denna vännen kan se alla dina styrkor och svagheter, inkluderat de aspekter och sidor som du precis har skrivit om dig själv. Reflektera över vad den här vännen känner för dig och hur du är älskad och accepterad precis som du är, men alla dina mänskliga otillräckligheter. Den här vännen känner till begränsningar som den mänskliga naturen innehar och är vänligt och förlåtande gentemot dig. Genom sin stora klokskap, förstår vännen din livshistoria och de miljoner saker som har hänt i ditt liv och gjort dig till den du är i just den här stunden. Dina brister är kopplade till så många saker som du inte har valt: dina gener, din familjehistoria, livsomständigheter- saker som låg utanför din kontroll.

Skriv ett brev till dig själv från denna imaginära vän- fokusera på den upplevda otillräcklighet som du tenderar döma och nedvärdera dig själv för. Vad skulle vännen säga till dig om din brist utifrån ett medkännande perspektiv. Hur skulle hon/han förmedla den starka medkänsla som han/hon känner för dig, speciellt för den smärta du känner när du dömer dig så hårt? Vad skulle den vännen skriva för att påminna dig om att du bara är mänsklig, att alla människor har både styrkor och svagheter? Om vännen skulle föreslå ändringar som du skulle göra, hur skulle de förslagen kännas och upplevas som ovillkorlig förståelse och medkänsla? När du skriver till dig själv utifrån vännens perspektiv, försök att genomsyra ditt brev med starka känslor av vännens accepterande, vänlighet, omhändertagande och önskan om att du ska må bra och vara lycklig.

Del 3. Känn medkänslan medan den lindrar och lugnar dig

Efter att du har skrivit brevet, lägg undan det en liten stund. Sedan ta fram och läs det igen och låt orden verkligen sjunka in. Känn medkänslan medan den strömmar in i dig och lugnar och lindrar. Kärlek, kontakt och acceptans är rättigheter du har sedan födseln och du kan, som i den här övningen, vända dig inåt för att ta emot dem.