2. Paus för självmedkänsla

Övning 2: Paus för självmedkänsla

Tänk på en situation i ditt liv som är svår och som gör dig stressad. Se situationen framför dig och se om du verkligen kan känna stressen och det känslomässiga obehaget i din kropp.

Säg nu till dig själv:

1. ”Det här är en stund av lidande”

Eller använd något annat uttryck som passar för dig. Exempel: det är jobbigt, det är smärtsamt, jag har det svårt.

2. ”Lidande är en del av livet”

Det är mänskligt att lida.

Eller använd något annat uttryck som passar för dig. Exempel: andra känner likadant, jag är inte ensam, vi kämpar alla i våra liv.

Lägg nu dina händer över ditt hjärta, känn värmen och ett lätt tryck från dina händer.

Säg till dig själv

3. ”Låt mig vara vänlig mot mig själv”

Det är ett sätt att ge sig själv vänlighet. Du kan också fråga dig själv vad du behöver höra just nu för att uttrycka vänlighet till dig själv.  Förslag på andra meningar:

”Låt mig ge mig den medkänsla som jag behöver”

”Låt mig acceptera mig som jag är”

”Låt mig lära mig att acceptera mig som jag är”

”Låt mig förlåta mig själv” ”

Låt mig vara stark”

”Låt mig ha tålamod med mig själv”

”Låt mig göra något som är hjälpsamt för mig”

Denna övning kan man göra när som helst och påminner dig om de tre aspekterna av självmedkänsla.