1. Hur skulle du bemöta en vän?

Övning 1: Hur skulle du bemöta en vän?

Ta fram ett papper och svara på följande frågor

  1. Börja med att tänka på när en god vän tycker illa om sig själv eller verkligen har det svårt på något sätt. Hur skulle du bemöta din vän i den här situationen? (speciellt när du är i ditt bästa jag). Skriv ner vad du vanligtvis brukar göra, vad du säger, och notera med vilken ton i rösten som du pratar med din vän.
  2. Tänk nu på stunder när du tänker negativt om dig själv eller du har det svårt på något sätt. Hur bemöter du vanligtvis dig själv i dessa situationer? Skriv ner vad du vanligtvis brukar göra, vad du säger, och notera med vilken ton i rösten som du pratar med dig själv.
  3. Noterade du en skillnad mellan punkt ett och två? Om du gjorde det så fråga dig själv varför. Vilka olika faktorer och rädslor påverkade dig att bemöta dig själv och andra så olika?
  4. Skriv nu ner hur du tror att saker skulle bli annorlunda eller förändras om du skulle bemöta dig själv på samma sätt som du bemöter en nära vän som har det mycket svårt.

Kanske kan du pröva att bemöta dig själv som en god vän och se vad som händer?