Om terapi

Relationen mellan dig och terapeuten är annorlunda än de relationer du har i vardagslivet. Fokus i terapin är dig, dina känslor, tankar och upplevelser som du kommer i kontakt med. Den relation du utvecklar till terapeuten gör det möjligt att närma dig dessa även om de skapar obehag.  

Terapin eller samtalen inleds med ett eller några samtal då vi fokuserar på vad det är som gör att du har sökt stöd just nu och vad du vill ha hjälp med. Därefter kommer vi överens om form, innehåll och fokus för terapin eller samtalen. Längden på samtalen är 45 minuter.

Nedan kan du läsa om vad jag erbjuder.


Compassionfokuserad terapi

Terapin fokuserar på att utveckla lugn, trygghet och omhändertagande förhållningssätt mot dig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för dina svårigheter och en motivation till förändring. Du lär dig att förstå och ta hand om dina känslor, istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande av det som är jobbigt. Det skapar förutsättning för bra relationer med andra. Terapin syftar till långsiktig förändring och inte bara symtomlindring.

Kris- och sorgbearbetning

Under livet utsätts vi alla för svåra händelser och kriser såsom separation, skilsmässa, närståendes dödsfall, sjukdom hos dig själv eller närstående, arbetslöshet. Vid en kris kan du även komma i kontakt med tidigare påfrestningar. I dessa situationer kan det vara hjälpsamt att samtala med någon för att få möjlighet att förstå och hantera den svåra situation som har uppkommit. En bearbetad kris leder till nya insikter och att du utvecklas som person.

Mindfulness

Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro och att bemöta sig själv och andra på ett icke-dömande sätt. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i kroppen, med känslorna och tankarna i varje ögonblick. Vid träning i mindfulness utvecklar du färdigheter i detta och du blir bättre rustad i att möta vardagens stress och utmaningar. Mindfulness är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande.

Psykodynamisk terapi

Målet med psykoterapin är att lära känna dig själv och få insikter om dig själv och de mönster du har.  Det hjälper dig att komma tillrätta med de svårigheter och ibland lidande som du upplever. I terapin vänds uppmärksamheten mot människans inre konflikter och de tankar och känslor som är kopplade till dessa.  Man tar också hjälp av vad som händer i relationen till terapeuten. För att förstå orsaken kan man i terapin undersöka upplevelser tidigare i livet och hur dessa påverkar hur du känner och relaterar till dig själv och andra idag.

Stödjande samtal

Stödjande samtal kan hjälpa dig som behöver någon som lyssnar på dig och hjälper dig att utveckla egna strategier om hur du praktiskt kan gå till väga och vilken hjälp som finns att få,  för att hantera besvärliga situationer i vardagslivet.

 

  Hem                 Om terapi               Om mig / Kontakt