Välkommen

Hem

Välkommen till mig för psykoterapi eller samtal i Göteborg.

Att söka psykoterapi eller samtal kan människor göra av olika anledningar. 

Kanske önskar du få hjälp med att släppa vissa föreställningar och acceptera begränsningar och brister som tillhör livet. Du vill kanske komma i kontakt med känslor och tankar och förstå dem eller undersöka existentiella funderingar för att lära känna dig själv bättre. Genom att utforska och hitta nya sätt att förhålla dig till dig själv och andra kan du känna mer samhörighet och tillfredsställelse i dina relationer. 

Du kanske upplever psykisk ohälsa som oro, ångest, nedstämdhet, depression, trauma, stress eller utmattningssyndrom. Upplever du svårigheter i relationer, genomgår sorg eller kris och behöver någon att samtala med i en lugn och trygg miljö.

Hem                  Om terapi               Om mig / Kontakt